press conference www.snbn.nl

18 Apr 2019
10:00am - 11:00am CEST

Nieuw initiatief en uitnodiging: persconferentie Stichting Belangen Nederlanders Buiten Nederland, donderdag 18 april,

Den HaagGeacht bestuur,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van de oprichting van de nieuwe belangenorganisatie Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN). De SNBN behartigt de belangen van alle Nederlanders (naar schatting ruim 1 miljoen) die buiten Nederland wonen.Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN)De SNBN komt voort uit een al jarenlange strijd voor de belangen van de Nederlanders die in het buitenland woonden. Al de acties en initiatieven (bijvoorbeeld over dubbele nationaliteit, financiering Nederlands onderwijs in het buitenland en verlies van Nederlanderschap, dagvaarding van de Staat voor het niet aankomen van stembiljetten in het buitenland) hebben ertoe geleid dat "de Nederlander buiten Nederland" inmiddels wel degelijk als groep gezien wordt vanuit Den Haag. En op sommige punten heeft het inderdaad tot concrete verbetering geleid, maar een volgende regering kan zomaar weer alles anders zien.

Kortom,nog steeds wordt te weinig begrepen dat de Nederlander buiten Nederlander een waardepost is, geen lastpost.Politiek-neutraal en onafhankelijkDe SNBN zal naar model van belangenorganisaties in landen als België, Zwitserland, Denemarken en Frankrijk als waakhond, lobbyist en overlegpartner dienen en daarnaast vraagbaak voor de Nederlander buiten Nederland zijn.

De partijlidmaatschappen van vele bestuursleden van de stichting zorgen dat er snel contacten metpolitici in het hele politieke spectrum gelegd kunnen worden. Zo is de SNBN politiek actief maar tegelijkertijd politiek neutraal.Obstakels die Nederlanders in het buitenland tegenkomen, zijn niet zozeer politieke issues, maar vaakookpraktische issues waar we allemaal tegenaan lopen. De Stichting Nederlanders Buiten Nederland wil deze helpen op te lossen, waar het kan door samenwerking met andere organisaties die zich ook inzetten voor de Nederlanders wereldwijd.

Persconferentie donderdag 18 april, Nieuwspoort, Den Haag

Graag nodigen wij u uit, als portefeuillehouder binnen uw partij, voor de persconferentie op donderdag 18 april a.s. in Nieuwspoort waar de Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) zichzal voorstellen.
Alle aanwezige portefeuillehouders zullen tijdens de persconferentie
om een reactie worden gevraagd.
Deze reactie zullen we gebruiken voor onze website en richting onze achterban.

Datum:
Donderdag 18 april 2019
Locatie:Nieuwspoort, Van der Poelzaal I + II, Lange Poten 10, Den Haag
Tijdstip
:10.00 -11.00 (mogelijkheid tot live streaming wordt onderzocht)
Uitgenodigd:
Pers, politici, ambtenaren,

geïnteresseerden Aanmelden:info@snbn.nl

Voor meer informatieen het ontvangen via nieuwsbrieven: mail ons via info@snbn.nl of bel/appde voorzitter op +1 6467063032.

18 Apr 2019
10:00am - 11:00am CEST

Google Calendar
iCal

  • Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag, Netherlands
Bookmark/Share